ΡΙΘΥΘΡΟΥ scaled

Μείγμα για μαγειρική με θυμάρι, ρίγανη και θρούμπι.